844متر باغ دارای سند 6دانگ دارای جواز وپایان کار محوطه سازی شده با انواع گل وگیاه تزئینی در چهار فصل 385متر بنا در دوطبقه دوبلکس پارکینگ باربیکیو چاه آب برقوگاز وتلفن واستخر ودرب وپنجره های دوجداره وکلید های ترک وکف سرامیک وبا تصفیه کننده آب وگرم وسرد اب استخر وسیستم گرما از کف پکیج وتهویه هوا ودیگر امکانات دیگر گیلاوند داخل بافت ویلای ها فی:2میلیارد 09127960147سلطانی دفتر02176398709

تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۱۰۰۰متر باغ دارای سند منگوله دار ودرختان ۵۰الی ۱۰۰ساله دارای راه اختصاصی دو کله

مراء مرویجان

فی:۳۶۰میلیون تومان

سلطانی ۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷

تلفن دفتراملاک :02176398709

تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۴۰۰الی ۵۰۰متری باغ کنار رودخانه وامکانات کنارش لب رودخانه دماوند دارای سند منگوله دار

دهستان مرا

فی:۲۳۰میلیون تومان

سلطانی ۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷

تلفن دفتراملاک :02176398709

تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۲۲۰۰متر باغ دارای ۱۵۰متر بنا نوساز محوطه سازی شده دارای استخر ودورتادور سنگ قرمز شده با پایان کار وجواز ساخت وسند ۶دانگ وامکانات اب وبرق وگاز وتلفن در ویلای های منطقه

خرم ده

فی:یک میلیاردو هفتصد میلیون تومان

سلطانی ۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
حدودا 600متر زمین سند 6دانگ دور محصور شده با دیوار و اسکلت خورده با مجوز ساخت وامکانات اب وبرق وگاز تلفن در محیط ویلای های گیلاوند حصار بالا در ضمن فروشنده تکمیل کرده تحویل میدهد وبا نظرت وپیشنهاد شما وتغییرات در داخل ونوع مصالح با نظر شما حصار بالا فی:تکمیل کرده 700میلیون تومان سطانی 09127960147 بازدید همه روزه

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۲۰۰متر زمین دارای حدودا ۱۲۰متر سازه نیمه ساخت .امکانات کامل کنارش  دارای سند شورای

تمیسیان

فی:۸۵میلیون تومان

سلطانی ۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷

تلفن دفتراملاک :02176398709

بازدید همه روزهتاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
حدودا ۶۰۰متر باغچه کنار رودخانه دارای ۵۰الی ۶۰متر بنای قدیمی باسازی شده دارای کنتور اب وبرق وتلفن گاز هم کنارش وبا استفاده از حق اب چشمه.مشرف به باغات با جاده اختصاصی ومجوز ساخت تعلق میگیرد

تمیسیان

فی :۱۰۰میلیون تومان

سلطانی ۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷

تلفن دفتراملاک :02176398709

بازدید همه روزتاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
1000متر دارای سند منگوله دار شش دانگ لب جاده اصلی اسفالت امکانات کامل کنارش مجوز ساخت بهش تعلق میگیرد دارای درختان گردوی بزرگ 100الی 200ساله تمیسیان فی:180میلیون تومان سلطانی 09127960147 بازدید همه روزه

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
حدودا 650متر باغ کنار رودخانه امکانات تا نزدیکی دارای راه اختصاصی وحریم رودخانه کسر شده است با دید عالی رودخانه وباغ بصورت مسطح میباشدسند6دانگ

گیلاوند حصاربالا

فی:150میلیون تومان

سلطانی 09127960147

 

بازدید

تلفن دفتراملاک :02176398709

 همه روزهتاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
330متر باغ دارای سند مالکیت امکانات کنارش دارای راه اختصاصی مشرف به ویلای ها ورودخانه

گیلاوند مراء

فی:220میلیون تومان

سلطانی09127960147

تلفن دفتراملاک :02176398709

بازدید همه روزهتاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
حدودا 650متر باغ دارای 60متر بنای قدیمی وداخل بازسازی شده دارای راه اختصاصی کنار رودخانه بادید عالی دارای اب وبرق وگاز وتلفن مشرف به رودخانه با دید عالی

گیلاوند تمیسیان

فی 90میلیون تومان

سلطانی 09127960147

تلفن دفتراملاک :02176398709

بازدید همه روزهتاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
500متری کنار رودخانه دارای 70متر سازه  با کسر حریم دارای امکانات کامل محوطه سازی شده با دیوارکشی ودرب ماشین رو وپل اختصاصی

گیلاوند تمیسیان

فی 200میلیون تومان

سلطانی 09127960147

تلفن دفتراملاک :02176398709

بازدید همه روزهتاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۸۵۰متر باغ مسطح دارای درختان میوه دارای حدودا۹۳متر بنا با امکانات اب وبرق وگاز وتلفن دارای سند منگوله دار مشرف به رودخانه جای فوق العاده دیدنی

اخوربدین خرم ده

فی:۵۰۰میلیون تومان

تخفیف :دارد

سلطانی :۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۱۰۰۰متر باغ لب رودخانه دارای چشمه اب با موقعیت عالی امکانات کامل کنارش جای خنک ودارای سند با حق اب نهر

حصار پایین

فی:۳۹۰میلیون تومان

سلطانی :۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۱۷۰۰متر زمین امکانات اب وبرق وتلفن کنارش با دید عالی وچشم انداز فوق العاده دیدنی با شیب ملایم وبر زمین بسیار زیاد .جنب ویلایی های مراء

گیلاوند مراء

فی:۲۶۰میلیون تومان

تخفیف دارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۶۰۰متر زمین کنار رودخانه دماوند جای فوق العاده زیبا ودیدنی با مجوز ساخت وامکانات اب وبرق وگاز وتلفن لب رودخانه

گیلاوند مراء

فی:۳۶۰میلیون تومان

تخفیف دارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۵۲۹متر باغ دورتادور دیوار کشی توسط سنگ قرمز ودارای ۷۵متر فنداسیون ریخته وصفحه ستون گذاشته شده مشرف به کل رودخانه ویک قباره فاصله تا رودخانه دماوند ورمپ ماشین ودرخت گردو ۱۵۰ساله زیبا ودیدنی وامکانات اب وبرق وگاز تلفن کنارش با حق استفاده از اب نهر عمومی

گیلاوند خرم ده

فی ۲۶۰میلیون تومان

تخفیف ندارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709

 تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۱۶۵۰متر باغ کنار رودخانه دماوند دارای سند ۶دانگ ودرختان ۶۰ساله وفاقد راه ماشین رو وامکانات

گیلاوند کاجان

فی ۵۰میلیون تومان

تخفیف دارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۹۰۰متر زمین امکانات اب وبرق گاز تلفن کنارش با سند منگوله دار وامکان گرفتن جواز ساخت وبا حق اب نهر عمومی در سند مالکیت جای دیدنی ودر قلب مرکز گیلاوند

گیلاوند حصار

فی:۵۵۰میلیون تومان

تخفیف ندارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۱۰۰۰متر باغ دوکله نزدیک رودخانه دارای سند مالکیت با پایان کار ودرختان ۵۰الی ۲۰۰ساله مشرف به رودخانه وچشم انداز عالی با حق استفاده از اب نهر در هفته امکانات اب وبرق وگاز وتلفن کنارش و۲۰۰متر زیربنا دوبلکس با پارکینگ ونوساز

گیلاوند خرمده

فی۷۵۰میلیون تومان

تخفیف دارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۱۵۰۰متر زمین دارای سند مالکیت ودارای ۳۶۰متر بنا بصورت دوطبقه دوبلکس ودوتا سوئیت ۴۵متری مجزا کنار رودخانه با اتاق سرایداری واستخر ومحوطه سازی ودور تادور دیوار کشی شده امکانات کامل کنارش با چشم انداز به رودخانه جای فوق العاده دیدینی جمعا۵۰۰متر زیربنا

گیلاوند خرم ده

فی۲۰۰/۱میلیارد

تخفیف:ندارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۲۰۰۰متر باغ کنار رودخانه با درختان ۱۰۰الی ۲۰۰ساله مشرف به کل رودخانه با دید عالی وچشم انداز سندیت وحق استفاده اب نهر در هفته امکانات اب وبرق وگاز وتلفن تا نزدیکی

گیلاوند خرم ده

فی:۹۰۰میلیون تومان

تخفیف :دارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۱۰۰۰متر باغ کنار رودخانه دماوند امکانات اب وبرق وگاز وتلفن کنار باغ دارای درختان ۶۰الی ۸۰ساله لب رودخانه دماوند با دید کل رودخانه وحق استفاده از اب نهر در هفته ودورش دیوار کشی سنگ قرمز سند ۶دانگ

گیلاوند خرمده

فی:۴۵۰میلیون تومان

تخفیف :دارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۹۵۰متر باغ دارای سند مالکیت ودرختان ۱۰۰الی ۲۰۰ساله با استفاده از حق شرب اب نهر وبا چشم انداز رودخانه ویک قباره با رودخانه فاصله داردجنب ویلایی های کنار رودخانه 

گیلاوند خرم ده

فی:۴۸۰میلیون تومان

تخفیف :دارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۱۰۰۰متر باغ دورتادور دیوار کشی شده دارای درختان ۵۰الی ۱۲۰ساله امکانات اب وبرق وگاز وتلفن کنارش جنب ویلایی ها نزدیک جاده اسفالت با دید رودخانه دماوند

گیلاوند خرمده

فی ۴۱۰میلیون تومان

تخفیف :دارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۱۵۵۰متر باغ کنار رودخانه دماوند کنار وجنب ویلایی های کنار رودخانه وامکانات اب وبرق وگاز وتلفن کنارش وبادید وچشم انداز عالی باحق استفاده از اب نهر در هفته ودارای درختان ۱۰۰الی ۳۰۰ساله

گیلاوند کاجان

فی:۴8۰میلیون تومان

تخفیف :دارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۷۰۰۰متر باغ دارای سند ۶دانگ کنار رودخانه دماوند با چشم انداز عالی کمی شیب دارد بدون امکانات

گیلاوند تمیسیان

فی:۳۰۰میلیون تومان

تخفیف :ندارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۳۰۶ متر باغ سند دار یک قباره فاصله با رودخانه داخل بافت روستای مراء دارای یک سوئیت کوچک امکانات اب وبرق وگاز وتلفن کنارش

دهستان مراء

فی:۲۰۰میلیون تومان

تخفیف :دارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۱۰۰۰متر زمین مشرف به باغات وگیلاوند با چشم انداز عالی دو کله با سند ۶دانگ ودارای جواز ساخت وسه طبقه بنا هر طبقه ۱۲۰متر جمعا ۳۶۰در سه طبقه امکانات کامل کنارش

دهستان مرا

فی ۴۸۰میلیون تومان

تخفیف :دارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |
۸۰۰متر زمین دارای محوطه سازی شده وسند ۶دانگ ومشرف به باغات با امکانات اب وبرق وگاز وتلفن دورتادور نگ قرمز با طراحی مدرن وفضا سازی محوطه واستخر وباربیکیو والاچیق ودارای ۲۵۰متر بنا در دوطبقه سه خوابه دارای دوربین های مدار بسته واتاق سرایداری وموتورخانه وتصفیفه کننده اب وتهویه اب با کابینت های طرح چوب درجه یک ونیز پایان کار کامل در محیط باغ الو

باغ الو مراء

تخفیف :دارد

فی:700/۱میلیارد

۰۹۱۲۷۹۶۰۱۴۷سلطانی

تلفن دفتراملاک :02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی |