650متر زمین دارای سند منگوله دار دورتادور دیوارکشی با بهترین نوع سنگ قرمز دارای 100متر بنا با سنگ قرمز با دید عالی ومسطح 

شلمبه زیر ملک دکتر حسابی 

فی:650میلیون تومان 

09127960147سلطانیتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
800متر زمین دارای سند 6دانگ جواز ساخت تعلق میگیرد زمین مسطح کوچه سوم  بادید عالی 

گلدشت پایین  ترقی 

فی:460میلیون تومان 

09127960147سلطانیتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
722متر باغچه دورتادور دیوار کشی شده امکانات کامل کنارش جواز ساخت تعلق میگیرد با دید عالی ومسطح دارای درختان 10الی 12 ساله سند 6دانگ جنب ویلایهای خرسند

فی:300میلیون تومان 

گیلاوند ویلایهای خرسند  

09127960147سلطانیتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
475متر زمین امکانات کنارش جنب هفت دستگاه بهترین نقطه زیر ملک دکتر حسابی  سند دار

شلمبه زیر ملک دکتر حسابی

فی:320میلیون تومان 

09127960147سلطانیتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
465متر دورتادور دیوارکشی شده دارای کنتور آب ودرختان 5ساله دو کله ودوبر میباشد جاده اسفالت وجواز ساخت تعلق میگیرد سند 6دانگ 

حصاربالا کوچه میلاد 

فی:280میلیون تومان 

09127960147سلطانیتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
300متر باغ امکانات تا حدی کنارش دارای سند سهمی با چشم انداز عالی ومشرف به رودخانه دماوند  

دماوند/تمسیان  

فی:100میلیون تومان 

سلطانی 09127960147 

دفتر 02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
300متر باغ امکانات تا حدی کنارش دارای سند سهمی با چشم انداز عالی ومشرف به رودخانه دماوند  

دماوند/تمسیان  

فی:100میلیون تومان 

سلطانی 09127960147 

دفتر 02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
588متر با سند تک برگی باغ یک قباره با رودخانه فاصله دارد وامکانات کامل کنارش با چشم اندااز عالی در بهترین نقطه ویلای های مرا باغ الو زیر قیمت بازار

دماوند /مرا/باغ الو

فی:300میلیون تومان

سلطانی09127960147

دفتر 02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
هزار متری سند ششدانگ داخل بافت امکانات کامل کنارش دور دیوار کشی شده جواز ساخت تعلق میگیرد با جاده اصلی اسفالت 15متر فاصله

دماوند /کاجان

فی :230میلیون تومان

09127960147سلطانی

دفتر02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
هزار متری باغ دارای درختان میوه  امکانات کامل کنارش داخل بافت با استعلام شهرداری .مجوز ساخت تعلق میگیرد دارای سند با جاده اسفالت 200متر فاصله جای فوق العاده دیدنی داخل شهرک ویلای ها

دماوند ابتدای کیلان

فی:180میلیون تومان

تخفیف هم دارد

09127960147سلطانی

دفتر املاک 02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
300متری باغچه دارای سند وامکانات کامل کنارش داخل شهرک ویلای با نگهبانی با دید عالی وویوی کنار رودخانه ودرحال اقدام اسفالت جاده فوق العاده دیدنی 

تعداد 4عدد قطعه بفروش میرسد 

دماوند/تمسیان  

فی هرقطعه:90میلیون تومان 

09127960147سلطانی 

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |

1600متری دارای سند منگوله دار دارای کانکس 28متری وبالکن بزرگ وسیستم برق خورشیدی با دید عالی وامکانات تا حدی کنارش مشرف به باغات ورودخانه ودارای سهمیه اب نهر عمومی

دماوند/تمسیان

فی:220میلیون تومان

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
217متر باغچه دارای 60متر بنای قدیمی قابل استفاده دارای پارکینگ وامکانات کامل فاقد سند مالکیت وبا برگه تایید شورای محل  جای فوق العاده دیدنی همجوار ویلای ها چشمه اعلاء 

دماوند/چشمه اعلاء 

فی:230میلیون تومان 

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
1000متری دارای سند منگوله دار امکانات کامل کنارش داخل بافت دارای 200متر بنا در دوطبقه دوبلکس مشرف به رودخانه با دید عالی  وفوق العاده دیدنی  

دماوند /خرم ده 

فی:800میلیون تومان 

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
800متری کنار رودخانه دارای سند منگوله دار امکانات تا حدی کنارش دارای درختان گردو ومیوه جای فوق العاده دیدنی  

دماوند/خرم ده 

فی:180میلیون تومان 

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
2000متری دارای سند منگوله دار مشرف به رودخانه دماوند جای فوق العاده دیدنی ویکطرف دیوار کشی شده امکانات نزدیکش دارای درختان بزرگ وجنگلی  با دیدعالی  

دماوند/خرم ده 

فی:600میلیون تومان 

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
300متر باغچه دونبش اسفالت دارای سند 6دانگ دارای 90متر بنا مشرف به کل رودخانه بادید عالی وچشم انداز عالی  امکانات کامل کنارش جای دیدنی 

دماوند/مرا 

فی:260میلیون تومان 

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
400متری سند 6دانگ دو نبش  امکانات کنارش دارای چند درخت گردو  جای فوق العاده دیدنی کنار وهمجوار ویلایهای بزرگ  فوق العاده دیدنی 

دماوند/مرا/مرویجان 

فی:170میلیون تومان 

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
طبقه دوم  با متراژ 88متر با بالکن  با امکانات کامل ومجهز با دید عالی کل کنار رودخانه دماوند  

دماوند /مرا 

فی:88میلیون تومان  

اپارتمان 57متری دارای امکانات کامل وپارکینگ وکابینت طرح ترک درجه یک وکف پارکت درجه یک وردب ها همه طرح ایتالیای با دستگیره های مدرن وکولر گازی وغیره شیک ونوساز  

دماوند /مرا 

فی:120میلیون تومان

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
13000هزار متر باغ دارای سند 6دانگ  مشرف به کل روستای کنار رودخانه مرا با امکانات کامل کنارش جای فوق العاده دیدنی  وعالی  

دماوند/مرا/اول مرگن 

فی:دومیلیارد تومان 

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
قطعه شماره 36/2 متراژ 230متری با جواز ساخت 240متر در دوطبقه  با دید عالی ومسطح فی:42میلیون تومان 

قطعه شماره 68/1 متراژ 195متر با جواز ساخت  دونبش ومسطح فی:48میلیون تومان 

قطعه شماره 46/3 200متری دور تادور دیوار کشی شده ومسطح جای عالی فی:58میلیون تومان 

قطعه 3/1 200متری بادید عالی با جواز ساخت  فی:50میلیون تومان 

قطعه 26/1 متراژ320متر  با جواز ساخت  فی :60میلیون تومان 

قطعه 450متری و400متری با جواز ساخت فی :70الی 80میلیون تومان 

 

سلطانی 09127960147

دفتر 02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
200متر قطعه188 با بر 10متری  بدون جواز ساخت  مشرف به باغات با دید عالی وامکانات کامل کنارش با شیب 30درجه فی:50میلیون تومان 

دوتا قطعه چسبیده به هم دوتا 200متری جمعا 400متر بدون جواز ساخت بابر 10متری قطعه 141و137 فی:100میلیون تومان  

160متری با بر 8متر بدون جواز ساخت با دید کل دماوند وگیلاوند دو نبش کوچه 8متری قطعه شماره109 فی:50میلیون تومان 

280متری  با بر 12متری دونبش اسفالت بدون جواز ساخت امکانات کامل کنارش قطعه 16فی:95میلیون تومان 

300متری اول بنیاد مسکن با دید بسیار دیدنی وبا بر 10متری مشرف به کل رودخانه وباغات وحاشیه وامکانات کامل کنارش فی130میلیون تومان قطعه شماره 1 

300متری بالای بنیاد مسکن بدون جواز  با بر 10 متری  قطعه شماره 227 فی 110میلیون تومان  

سلطانی 09127960147

دفتر 02176398709تاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
448متر زمین قطعه شماره 335 جنوبی با بر 17متر با برگه هیت واگذاری فی:70میلیون تومان بوستان 10 فازیک

448متر زمین قطعه شماره378شمالی  دونبش بابر17متر با برگه هیت واگذاری فی:75میلیون تومان بوستان 12 فازیک

448متر زمین قطعه شماره 444جنوبی بابر 17متر با برگه هیت واگذاری فی:60میلیون تومان بوستان 14 فاز یک 

308مترزمین قطعه 675 جنوبی با بر 11متر با برگه واگذاری هیت فی:48میلیون فاز 2 تاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
450متر باغچه یک طرف دیوار کشی شده دارای سند منگوله دار وامکانات کامل کنارش دارای سهمیه اب از نهر عمومی  بهترین جای شلمبه سمت هفت دستگاه 

دماوند/شلمبه 

فی:350میلیون تومان 

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
1700متر باغ کنار رودخانه دارای سند 6دانگ ویک سند اوقافی  جاده اختصاصی با دید عالی رودخانه وصدای اب ودارای سهمیه اب از نهر عمومی در هفته جای فوق العاده دیدنی  

دماوند/حصارپایین 

فی:450میلیون تومان 

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
1000متر باغ دارای سند منگوله دار وتقسیم نامه ودارای دوتا چشمه آب  وتقریبا مسطح با دید عالی رودخانه وصدای رودخانه  وامکانات  کنارش تا حدی  با سهمیه اب از نهر عمومی در هفته 

دماوند /حصار پایین 

فی:320میلیون تومان 

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
800متر دارای سند 6دانگ داخل بافت  مجوز ساخت تعلق میگیرد وامکانات کامل کنارش با سهمیه اب از نهر عمومی  

با دید عالی ومشرف به باغات  

دماوند/مرا/هیل دره 

فی:450میلیون تومان 

 

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
2000متری دارای سند 6دانگ دونبش دارای درختان گردو وامکانات کامل کنارش جای فوق العاده دیدنی وجنگلی دو قباره با رودخانه فاصله دارد ویک راه مشرف به رودخانه 

دماوند/مرا /مرگن  

فی:500میلیون تومان 

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاک

 تاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
1500متر باغچه کنار رودخانه دارای 130متر بنا دوبلکس ودارای چشمه آب وسند 6دانگ  دور دیوار کشی وجالب تر اینکه دارای ابشار طبیعی  با صدای آب  وبا دید عالی ومشرف به رودخانه امکانات کامل کنارش 

دماوند/مرا/کوچه خانه بهداشت 

فی:یک میلیارد و یکصد میلیون تومان 

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |
3700متر باغ دارای سند 6دانگ ودارای 20متر بنای قدیمی ودارای چاه آب وسهمیه اب نهر عمومی ودارای 3عدد استخر وجای فوق العاده دیدنی وعالی ومشرف به رودخانه امکانات کنارش 

دماوند/مرویجان 

فی:750میلیون تومان 

09127960147سلطانی

02176398709دفتراملاکتاريخ : | | نویسنده : سلطانی مشاور وکارشناس |